Kolaudace...

V minulých měsících proběhla kolaudace II. etapy inženýrských sítí, komunikací a veřejného osvětlení..